2019

Wzmacnianie współpracy podmiotów lokalnych w obszarze bezdomności

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu  pomocy społecznej pod nazwą: „Wzmacnianie współpracy podmiotów lokalnych w obszarze bezdomności w Gdyni”

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Wzmacnianie współpracy podmiotów lokalnych w obszarze bezdomności w Gdyni”
Tytuł zadania: GAMA – Gdyńska Animacja Międzysektorowej Aktywności podmiotów w obszarze bezdomności
Nazwa organizacji pozarządowej: Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności ul. Ks. J. Zator-Przytockiego 4, 80-245 Gdańsk
Liczba punktów: 85,66
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia Nr  801/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2019 r.:
Rodzaj zleconego zadania: GAMA – Gdyńska Animacja Międzysektorowej Aktywności podmiotów w obszarze bezdomności
Nazwa organizacji pozarządowej: Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności ul. Ks. J. Zator-Przytockiego 4, 80-245 Gdańsk
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2019 r.: 18 664,00 PLN

ikona