2019

Wynik naboru na Partnera do współrealizacji Projektu Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych w dzielnicy OksywiePrezydent Miasta Gdyni ogłasza wynik otwartego naboru na Partnera spośród podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji Projektu Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności
w dzielnicy Oksywie (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT) realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla dzielnicy Oksywie.

Na Partnera wybrana została Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku.

  • ikonaOpublikowano: 24.04.2019 14:54
  • ikona

    Autor: Ksenia Pisera (k.pisera@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.04.2019 15:19
  • ikonaZmodyfikował: Ksenia Pisera
ikona