2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021, dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności”.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021, dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności”
Tytuł zadania: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021, dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności”
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Agencji Służby Społecznej, ul. Popiełuszki 8/42, 01-501 Warszawa
Liczba punktów: 70,33
Miejsce w rankingu: 1          
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 3962/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 lipca 2021 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021, dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Agencji Służby Społecznej, ul. Popiełuszki 8/42, 01-501 Warszawa
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2021 r.: 78 308,00 PLN

ikona