2016

Rozstrzygnięcie konkursu: prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci

 

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

 

Nazwa zadania: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci 

Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk
Liczba punktów
: 87,33

Miejsce w rankingu: 1

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia
Nr 4492/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r.:

 

Rodzaj zleconego zadania: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci. 
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w latach 2016 r: 404 586,00 PLN

 

 

 

  • ikonaOpublikowano: 22.04.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Krzysztof Kościelniak (k.koscielniak@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.04.2016 11:12
  • ikonaZmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
ikona