2019

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert "Prowadzenie schroniska wraz z wyżywieniem dla ok. 40 bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni"

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie schroniska wraz z wyżywieniem dla ok. 40 bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Prowadzenie schroniska wraz z wyżywieniem dla ok. 40 bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni”
Tytuł zadania: „Schroniska dla Bezdomnych Osób i Rodzin w Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter-Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła
Liczba punktów: 85,83
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 940/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2019 r.:
Tytuł zleconego zadania: „Schroniska dla Bezdomnych Osób i Rodzin w Gdyni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter-Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2019 r.: 330 167,00 PLN

ikona