2016

Rozstrzygniecie konkursu: „Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz wsparcie w ...

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania pod nazwą: „Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz wsparcie w realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni”

 

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

 

Nazwa zadania: „Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz wsparcie 
w realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni”

Nazwa organizacji pozarządowej: Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia
z Bezdomności,  ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 4, 80-245 Gdańsk
Liczba punktów: 84,50

Miejsce w rankingu: 1

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia

Nr 5514/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 grudnia 2016 r.:

 

Rodzaj zleconego zadania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Nazwa organizacji pozarządowej: Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia
z Bezdomności,  ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 4, 80-245 Gdańsk
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w okresie od 01.01.2017 r. do 30.11.2018 r.: 47 830,00 PLN

 

 

 

  • ikonaOpublikowano: 29.12.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Wioletta Roczniok (w.roczniok@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.12.2016 11:30
  • ikonaZmodyfikował: Wioletta Roczniok
ikona