Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2012

Rozstrzygnięcie konkursu: działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 9157/12/VI/P z 18 grudnia 2012 r. przyznał dotacje na realizację zadań dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni na rok 2013 w kwocie 350.000 zł brutto następującym organizacjom:

1. Fundacja Dogtor - Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii w Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących kwota 42.000 zł
2. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół Effetha - Pozwólcie nam usłyszeć - program logopedyczny dla dzieci kwota 6.700 zł
3. Stowarzyszenie „Dlaczego NIE" - Wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z dysfunkcjami psychoruchowymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi - kontynuacja kwota 35.000 zł
4. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami" - Afa-integracja Edycja II kwota 21.000 zł
5. Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału - Pomoc osobom niepełnosprawnym i integracja środowiska osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Związku Inwalidów Wojennych w Gdyni kwota 14.000 zł
6. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich - Profilaktyka i leczenie obrzęku limfatycznego wraz ze wsparciem psychologicznym dla kobiet chorych na raka piersi - kontynuacja zadania kwota 21.000 zł
7. Fundacja Ochrony Praw Dziecka Angel - Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej dzieci, młodzieży niepełnosprawnej kwota 60.000 zł
8. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych kwota 4.600 zł
9. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym - ŻYĆ RAZEM - program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi kwota 42.000 zł
10. Klub Sportowy Niepełnosprawnych START - GDYNIA - Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych kwota 4.160 zł
11. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Kultura bez barier kwota 14.000 zł
12. ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju - Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna kwota 33.340 zł 
13. Gdyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń" - English for Us 2013 kwota 9.000 zł
14. Gdyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń" - English for Everyone - Nasza Scena 2013 kwota 4.000 zł
15. Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - Aktywizacja osób niepełnosprawnych kwota 4.200 zł 
16. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku - Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę kwota 15.000 zł
17. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin - Kompleksowe wsparcie dla osób z chorobą Parkinsona kwota 20.000 zł

  • ikonaOpublikowano: 19.12.2012 00:00
  • ikona

    Autor: Joanna Kowalewska (j.kowalewska@gcz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.01.2016 10:27
  • ikonaZmodyfikował: Joanna Gregorczyk
ikona