2018

Rozstrzygnięcie konkursu: Prowadzenie 14 Placówek Wsparcia Dziennego

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 8005/18/VII/R z dnia 05 czerwca  2018 r. przyznał dotacje   na wsparcie realizacji zadania w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: Zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w 14 placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.  Termin  realizacji od 01.09.2018 r.-31.08.2021 r.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej
 
 1. Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” ul. Modrzewiowa 4C/8, 81-074 Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Klub Kreatywni w ramach sieci "Gdyńskich SPOT", kwota przyznana: 459 144,00 zł, 82,65 pkt
 
2. Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba” ul. Wąska 26, 81-659 Gdynia
na dofinansowanie zadania: "Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w Placówce Wsparcia Dziennego "SPOT Łajba" prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę", kwota przyznana: 650 016,00 zł, 79,51 pkt
 
3.  Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop, ul. Żeglarzy 5, 81-136 Gdynia na dofinansowanie zadania: SPOT Światłowcy dla Rodziny i Dziecka, kwota przyznana: 580 831,00 zł, 72,82 pkt
 
4. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa ul. Św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia
na dofinansowanie zadania: SPOT Mikołaj – Alternative,  kwota przyznana: 668 628,00  zł, 71,66 pkt
 
5. Stowarzyszenie 180 Stopni , ul. Wolności 51/8, 80-538 Gdańsk na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT "Youth Point" na terenie dzielnicy Gdynia Dąbrowa, kwota przyznana: 321 714,00 zł, 70,67 pkt
 
6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava” ul. Dębowa 15, 81-623 Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Vitava  na Witominie ul. Widna 8, kwota przyznana: 596.686,00 zł, 68,68 pkt
 
7. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava” ul. Dębowa 15, 81-623 Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Vitava Śródmieście  ul. Abrahama 82, kwota przyznana: 335 394,00 zł, 67,84 pkt
 
8. Stowarzyszenie „Perspektywa” ul. Demptowska 36/2, 81-094 Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Świetlicy Socjoterapeutycznej "Wesołe Buziaki" w Szkole Podstawowej nr.16 w Gdyni przy ul. Chabrowej 43 prowadzonej w formie podwórkowej, kwota przyznana: 402 144,00 zł, 67,33 pkt
 
9. Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia” ul. Morska 89, 81-225 Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego SPOT Familia w ramach sieci Gdyńskich SPOT,   kwota przyznana: 339 714,00 zł, 64,34 pkt
 
10.  Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava” ul. Dębowa 15, 81-623 Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie  Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Vitava na Wiczlinie ul. Wiczlińska 93, kwota przyznana: 321 714,00 zł, 64,00 pkt
 
11. Stowarzyszenie „Perspektywa” ul. Demptowska  36/2, 81-094 Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Świetlicy Socjoterapeutycznej "Socjo" w Szkole Podstawowej nr.6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22 prowadzonej w formie podwórkowej, kwota przyznana: 402 144,00 zł, 63,34 pkt
 
12.  Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia” ul. Morska 89, 81-225 Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego SPOT Familia II w ramach sieci Gdyńskich SPOT,  kwota przyznana: 321 714,00 zł, 58,18 pkt
 
13. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego ul. Portowa 2, 81-350 Gdynia na dofinansowanie zadania: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego SPOT Świetlica Wyspa w formie pracy podwórkowej jako metoda przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, kwota przyznana:  339 714,00 zł, 55,66 pkt

ikona