Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

2014

Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja społeczna osób z autyzmem

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. aktywizacji społecznej osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 16358/14/VI/P z 7 października 2014 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi w kwocie 13.500 zł brutto ADAPA Fundacji na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju z siedzibą w Gdyni.