2023

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich oraz pomoc obywatelom Ukrainy

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich oraz pomoc obywatelom Ukrainy”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Konkursowej:

Nazwa zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich oraz pomoc obywatelom Ukrainy”
Tytuł zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich w Gdyni oraz pomoc obywatelom Ukrainy”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
Liczba punktów: 78,01
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 7168/23/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 grudnia 2023 r.:
Tytuł zleconego zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich w Gdyni oraz pomoc obywatelom Ukrainy”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2024 r.: 185 000,00 PLN

ikona