2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczności do samozarządzania przestrzeniami wspólnymi wraz z wypracowaniem – z udziałem społeczności – rekomendacji do modelu funkcjonowania przestrzeni wspólnych na przykładzie bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30
w 2022 roku.
 
Środki w wysokości 88.000,00 zł zostały przyznane Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej z/s w Gdańsku (nr KRS 0000277617) na realizację zadania pt.: „Silna i zorganizowana społeczność przy ul. Dickmana”.


  • ikonaOpublikowano: 29.12.2021 10:15
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.12.2021 10:25
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona