2017

Rozstrzygnięcie konkursu - pomoc dzieciom z zespołem ADHD

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7294/18/VII/P z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom, mieszkańcom Gdyni w kwocie 27.500 zł brutto Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z nadpobudliwością psychoruchową i ich Rodzinom „Pomost” z siedzibą w Gdyni.

ikona