Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
2019

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na projektowane elementów rozwijających przestrzeń Witomina



Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 r.
 
Środki w wysokości 35.000,00 zł zostały przyznane Fundacji „Miejsce Tworzenia” z/s w Gdyni (KRS nr: 0000677613) na realizację zadania pt.: „Witomino - Moim Miejscem - Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkam”.

ikona