2011

Rozstrzygnięcie konkursu - prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Rozstrzygnięcie konkursu dot. prowadzenia centrum informacji
dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 4418/11/VI/P z 6 grudnia 2011 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni w kwocie 352.800 zł brutto Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”.