2015

Rozstrzygnięcie konkursu: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie w latach 2018-2020

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pod nazwą: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie w latach 2018-2020.


Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania: Przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie w latach 2018-2020.
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, ul. Buraczana 8/48, 81-587 Gdynia.
Liczba punktów: 78,33
Miejsce w rankingu: 1

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia Nr 3863/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2015 r.:

Rodzaj zleconego zadania: Przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie w latach 2018-2020.
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, ul. Buraczana 8/48, 81-587 Gdynia.
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w latach 2018-2020: 1 782 240,00 PLN

ikona