2022

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”
Tytuł zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
Liczba punktów: 80,00
Miejsce w rankingu: 1
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 5889/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2022 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2023 r.: 60 500,00 PLN
 

ikona