2018

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Stowarzyszeniu Kar-Do-Spójnia

Prezydent Miasta Gdyni,
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 8234/18/VII/P z dnia 31 lipca 2018 r. przyznał dotację Stowarzyszeniu  Kar-Do-Spójnia z siedzibą w Gdynia (81-597) ul. Chwaszczyńska 188,  wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404462 na wsparcie realizacji zdań publicznych:
1. w kwocie 10.000 zł. na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców w kategorii wiekowej – Junior Starszy, chłopcy z roczników 2000-2001”;
2. w kwocie 10.000 zł. na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców w kategorii wiekowej – Junior Młodszy, chłopcy z roczników 2002-2004”.
Umowy o wsparcie w/w zadań obejmują termin ich realizacji od dnia 17.09.2018 r. do dnia 15.12.2018 r.

ikona