2013

Rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.