2021

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Fundacji L’Arche

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 4405/21/VIII/R z dnia 16.11.2021 r. przyznał dotację w kwocie 9 706,00 PLN Fundacji L’Arche z siedzibą w Wieliczce, Śledziejowice 336, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
 
Umowa o powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 17.11.2021 r. do dnia 20.12.2021 r.

  • ikonaOpublikowano: 22.11.2021 13:55
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.11.2021 10:42
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona