2019

Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja, integracja, grupy wsparcia

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu aktywizacji, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni  
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 271/19/VIII/O z 8 stycznia 2019 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z w/w zakresu na rok 2019 w kwocie 216.000 zł brutto następującym organizacjom:   

1.  Związek Inwalidów Wojennych RP, Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP O/Gdynia, 8.000 zł
2. Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego, Bo na kibicowanie nie ma leku - CDN… - przez sport, wypoczynek i edukację do integracji lokalnej osób niepełnosprawnych, 30.000 zł
3. Stowarzyszenie „Cool-awi”, Cool-awa sztuka życia, 9.000 zł
4. Fundacja Szkwał - Morze dla Młodzieży, Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez uprawianie żeglarstwa 2019, 14.000 zł
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Razem raźniej - integracja, 7.000 zł
6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Opiekunowie - Wiemy Jak, 5.000 zł
7. Fundacja Adaptacja, Konkurs - działalność samopomocowa, organizacja grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, 4.000 zł
8. Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, My samodzielni, 11.000 zł
9. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, Instytut Pana B, 10.000 zł
10. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani”, Ogrody życia, 3.000 zł
11. Centrum Współpracy Młodzieży, Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej, 24.000 zł
12. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, ŻYĆ RAZEM - program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem
i zaburzeniami pokrewnymi, 38.000 zł
13. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Relacje - restart, 16.000 zł
14. ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, Klub Działań Różnych, 37.000 zł
 

ikona