2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na zapewnienie opieki w mieszkaniach chronionych – II edycja

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu  pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni – II edycja”.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni – II edycja”
Tytuł zadania: „MieszkaMy 2021”
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia
Liczba punktów: 65,33
Miejsce w rankingu: 1          
 
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 3963/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 lipca 2021 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „MieszkaMy 2021”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2021 r.: 100 000,00 PLN

ikona