2019

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Azymut 45 Gdynia

Prezydent Miasta Gdyni,
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 1584/19/VIII/S z dnia 18 listopada 2019 przyznał dotację w kwocie 3.500 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Azymut 45 z siedzibą w Gdynia (81- 578) ul. Wiczlińska 33, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413120 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Azymut z Mikołajem”.
 
Umowa o wsparcie zadania obejmuje termin jego realizacji od dnia 05.12.2019 r. do dnia 22.12.2019 r.

ikona