2019

Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną części OksywiaPrezydent Miasta Gdynia informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019 r. z uwagi na fakt, że w konkursie nie została złożona żadna oferta.

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 10:54
  • ikona

    Autor: Katarzyna Mejna (k.mejna@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.04.2019 11:42
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Mejna
ikona