Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie. Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie.
2011

Rozstrzygnięcie konkursu- utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane

Rozstrzygnięcie konkursu dot. utrzymania sprawności psychicznej i integracji 
osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni 
Konkurs pozostawia się bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert spełniających warunki określone konkursem.