2011

Rozstrzygnięcie konkursu- utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane

Rozstrzygnięcie konkursu dot. utrzymania sprawności psychicznej i integracji 
osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni 
Konkurs pozostawia się bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert spełniających warunki określone konkursem.