2011

Rozstrzygnięcie konkursu- utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane

Rozstrzygnięcie konkursu dot. utrzymania sprawności psychicznej i integracji 
osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni 
Konkurs pozostawia się bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert spełniających warunki określone konkursem.
     

  • ikonaOpublikowano: 07.12.2011 00:00
  • ikona

    Autor: Joanna Kowalewska (j.kowalewska@gcz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.01.2016 10:31
  • ikonaZmodyfikował: Joanna Gregorczyk
ikona