2022

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka „Kibice Razem”.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 15.05.2022 roku do 31.12.2024 roku”.
 
Opinia Komisji Oceniającej:
Lista rankingowa oferty rekomendowanej do dofinansowania:
 
1. Oferta Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki – liczba uzyskanych punktów 88,75; rekomendowana kwota dotaji 225.000 zł, w tym po 75.000 zł w każdym roku realizacji zadania.
 
 Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 5028/22/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 maja 2022 r.
 
1. Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312535, na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno–informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 15.05.2022 roku do 31.12.2024 roku” – przyznana kwota dotacji 225.000 zł.

ikona