2019

Ogłoszenie wyniku konkursu dot. organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w postaci organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, poprzez prowadzenie centrum aktywnego mieszkańca w 2019 roku.  
 
Środki w wysokości 160.000,00 zł zostały przyznane Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni” z/s w Gdyni (KRS nr 0000387798) na realizację zadania pt.: „Centrum Aktywnego Mieszkańca” w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.