2019

Rozstrzygnięcie konkursu na wspieranie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów szkół podstawowych

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 1235/19/VIII/O z dnia 20 sierpnia 2019 r. przyznał dotację na wspieranie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów szkół podstawowych.

Wykaz ofert, na których realizację została przyznana dotacja:

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Pl. Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia, nr KRS 0000233880
 
tytuł zadania: ”Lekcje z historii kina i form filmu Gdyńskiej Szkoły Filmowej- ed.2”,
przyznana kwota dotacji:  19 760,00 zł.

ikona