2019

Rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert "Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego"

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania: „Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego”

Tytuł zadania: „Za stołem - Punkty dystrybucji żywności”

Nazwa organizacji pozarządowej: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
ul. Tysiąclecia 13A, 80-351 Gdańsk
Liczba punktów: 89,49

Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 1255/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r.:

Tytuł zleconego zadania: „Za stołem - Punkty dystrybucji żywności”

Nazwa organizacji pozarządowej: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
ul. Tysiąclecia 13A, 80-351 Gdańsk

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2019 r.: 133 800,00 PLN

  • ikonaOpublikowano: 28.08.2019 21:04
  • ikona

    Autor: Krzysztof Kościelniak (k.koscielniak@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.08.2019 21:05
  • ikonaZmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
ikona