2018

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Karate Klub Gdynia

Prezydent Miasta Gdyni,
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 8558/18/VII/P z dnia 16 października 2018 r. przyznał dotację w kwocie 4.000 zł. dla Karate Klub Gdynia z siedzibą w Gdynia (81-377) ul. Necla 5A/15, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047220 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „ Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie karate tradycyjnego”
 
Umowa o wsparcie w/w zadania obejmuje termin jego realizacji od dnia 22.10.2018 r. do dnia 22.12.2018 r.

  • ikonaOpublikowano: 22.10.2018 14:02
  • ikona

    Autor: Hanna Richert (h.richert@gdyniasport.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.10.2018 14:12
  • ikonaZmodyfikował: Hanna Richert
ikona