2014

Rozstrzygnięcie konkursu: „Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 25.03.2014 roku do 31.12.2018 roku”

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 14009/14/VI/P z dnia 04 marca 2014 r. przyznał dotację w kwocie 500 000 zł. Fundacji Skate Park Gdynia z siedzibą w Gdyni, ul. Hallera 9/12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 459092 na wspieranie  realizacji zadania „Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 25.03.2014 roku do 31.12.2018 roku"