2019

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich"

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”
Tytuł zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Gaudium Vitae” im. Stanisławy Leszczyńskiej z siedzibą w Gdyni ul. Tatrzańska 35

Liczba punktów: 76,33
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia Nr 629/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2019 r.:
Rodzaj zleconego zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Gaudium Vitae” im. Stanisławy Leszczyńskiej z siedzibą w Gdyni ul. Tatrzańska 35

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2019 r.: 47 252,50 PLN

ikona