2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu  pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”
Tytuł zadania: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci Dom pod Magnolią”
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk
Liczba punktów: 83,34
Miejsce w rankingu: 1
 
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr  3584/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2021 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci Dom pod Magnolią”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2021 r.: 614 397,60 PLN

ikona