2014

Rozstrzygnięcie konkursu - monitorowanie dzielnic Gdyni

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. powołania zespołu monitorującego dzielnice Gdyni:
Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 14796/14/VI/P z 13 maja 2014 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego powołania zespołu monitorującego dzielnice Gdyni: Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych w kwocie 35.000 zł brutto Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Gdyni.