2018

Unieważnienie konkursu: opracowanie, wydruk oraz dystrybucja informatora

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8301/18/VII/O z 21 sierpnia 2018 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Opracowanie (wraz z wersją PDF), wydruk oraz dystrybucja informatora dla osób niepełnosprawnych i seniorów”.
Konkurs unieważnia się z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty.            

ikona