2016

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Prezydent Miasta Gdyni,
informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 5218/16/VII/R z dnia 25.10.2016 r. przyznał dotację w kwocie 7 000,00 PLN  - Fundacji Dla Was z siedzibą w Łężycach ul. Jarzębinowa 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486599. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą.: „Być jak Święty Mikołaj"  obejmuje termin realizacji zadania od dnia 26.10.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
 
 

  • ikonaOpublikowano: 27.10.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Krzysztof Kościelniak (k.koscielniak@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 27.10.2016 21:53
  • ikonaZmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
ikona