Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2021

prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2021-2023

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2021-2023:
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 
Lista rankingowa ofert:
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio
 

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio
 
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 3815/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2021 r.:
 
 
1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania - 520 000 zł

ikona