Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie. Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie.
2016

Rozstrzygniecie konkursu: prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadania pod nazwą: „Prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni."   
 

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
1. Nazwa zadania: prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza", ul. Morska 89, 81-222 Gdynia   
Liczba punktów: 67,40
Miejsce w rankingu: 1
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia
Nr 5248/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2016 r.:
 
Rodzaj zleconego zadania: prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza", ul. Morska 89, 81-222 Gdynia  
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w roku 2016 r: 16 706,00 PLN