2013

rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja społeczna, likwidacja barier w komunikowaniu

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. aktywizacji społecznej, zawodowej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, likwidacji barier w komunikowaniu

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 13294/13/VI/P z 24 grudnia 2013 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań dot. aktywizacji społecznej, zawodowej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, likwidacji barier w komunikowaniu na rok 2014 w kwocie 96.000 zł brutto następującym organizacjom:

1. Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na zadanie: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w kwocie 5.000 zł
2. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha" na zadanie: Impreza integracyjna Dzień Dziecka w kwocie 1.800 zł
3. Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami" na zadanie: Afa-integracja Edycja III w kwocie 30.000 zł
4. Gdyńskiej Fundacji „Dom Marzeń" na zadanie: English for Us 2014 w kwocie 14.000 zł
5. Fundacji Bomalihu na zadanie: Muzyczna recepta - zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w kwocie 3.200 zł
6. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym na zadanie: ŻYĆ RAZEM - program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi w kwocie 42.000 zł

ikona