2018

Rozstrzygnięcie konkursu - asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7988/18/VII/O z 29 maja 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością” w kwocie 40.000 zł brutto Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Gdyni.

ikona