2019

Rozstrzygniecie konkursu ofert pod nazwą: "Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”
Tytuł zadania: „Tacy sami jak inni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, ul. Morska 89, 81-222 Gdyni
Liczba punktów: 87,83
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 1673/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia 2019 r.:
Tytuł zleconego zadania: „Tacy sami jak inni”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, ul. Morska 89, 81-222 Gdyni
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2020 r.: 149 203,76 PLN

ikona