2022

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: Świadczenie asystencji osobistej osobom usamodzielnianym

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Świadczenie asystencji osobistej na rzecz osób objętych procesem usamodzielnienia przebywających w mieszkaniach chronionych”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Świadczenie asystencji osobistej na rzecz osób objętych procesem usamodzielnienia przebywających w mieszkaniach chronionych”
Tytuł zadania: „MieszkaMy 2022”
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń’, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia
Liczba punktów: 71,99
Miejsce w rankingu: 1
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 5544/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 września 2022 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „MieszkaMy 2022”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń’, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2022 r.: 62 400,00 PLN

  • ikonaOpublikowano: 28.09.2022 14:11
  • ikona

    Autor: Katarzyna Janiszewska (k.janiszewska@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.09.2022 12:42
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Janiszewska
ikona