2016

Rozstrzygnięcie konkursu: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pod nazwą: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego.  

 

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

 

1. Nazwa zadania: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Dla Was z siedzibą w Łężycach,
ul. Jarzębinowa 3, 84-207 Koleczkowo
Liczba punktów: 69,16

Miejsce w rankingu: 1

2. Nazwa zadania: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
Nazwa organizacji pozarządowej: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności

w Trójmieście,
ul. Tysiąclecia 13A, 80-351 Gdańsk
Liczba punktów: 67,00

Miejsce w rankingu: 2


Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia

Nr 4624/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 maja 2016 r.:

 

Rodzaj zleconego zadania: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
Nazwa organizacji pozarządowej: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności

w Trójmieście,
ul. Tysiąclecia 13A, 80-351 Gdańsk
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w roku 2016 r: 41 860,00 PLN

  • ikonaOpublikowano: 13.05.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Wioletta Roczniok (w.roczniok@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.05.2016 10:39
  • ikonaZmodyfikował: Wioletta Roczniok
ikona