2017

Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja społeczna, zawodowa ...

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 5541/17/VII/P z 3 stycznia 2017 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z w/w zakresu na rok 2017 w kwocie 170.000zł brutto następującym organizacjom:

1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: Integracja osób niepełnosprawnych 5.000 zł
2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami", zadanie: OCZKO dla ciała i dla ducha 15.000 zł
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, zadanie: Klucze do samodzielności 15.000 zł
4. Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń", zadanie: English for Us 2017 10.000 zł
5. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, zadanie: Poprawa sposobu i warunków świadczenia usług poligraficznych w punkcie ksero 14.000 zł
6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, zadanie: ŻYĆ RAZEM - program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi 40.000 zł
7. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha", zadanie: XX lat razem i jeszcze więcej 10.000 zł
8. ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, zadanie: Klub Działań Różnych 30.000 zł
9. Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, zadanie: Aktywizacja osób niepełnosprawnych 4.000 zł
10. Centrum Współpracy Młodzieży, zadanie: REH-akcja - Niepełnosprawni w działaniu 27.000 zł

  • ikonaOpublikowano: 03.01.2017 00:00
  • ikona

    Autor: Joanna Kowalewska (j.kowalewska@gcz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.01.2017 14:21
  • ikonaZmodyfikował: Joanna Gregorczyk
ikona