2017

Rozstrzygnięcie konkursu - utrzymanie sprawności psychicznej ...

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 5539/17/VII/P z 3 stycznia 2017 r. nie przyznał dotacji na realizację zadania z zakresu utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni. Konkurs ogłoszono ponownie.