2013

rozstrzygnięcie konkursu - grupy wsparcia

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 13295/13/VI/P z 24 grudnia 2013 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania dot. działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na rok 2014 w kwocie 13.500 zł brutto Związkowi Inwalidów Wojennych RP z siedzibą w Gdyni.

ikona