2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Prowadzenie 4 Placówek Wsparcia Dziennego z komponentem streetworkingu

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 3752/21/VIII/R z dnia 01 czerwca 2021 r. przyznał dotacje   na wsparcie realizacji zadania w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę z komponentem streetworkingu

Termin  realizacji od 01.09.2021 r.-31.08.2024 r.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej
 
1. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa ul. Św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia na dofinansowanie zadania: Spot Mikołaj Alternative , kwota przyznana:789 012,00 zł, 95 pkt
2. Fundacja „Młodorośli” ul. Lirowa 17 , 80-298 Gdańsk na dofinansowanie zadania: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Młodorośli w formie podwórkowej wraz z komponentem streetworkingu i zajęć IT, kwota przyznana: 711 144,00 zł, 93 pkt
3. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk na dofinansowanie zadania: SPOT Północ, kwota przyznana:656 964,00 zł, 81 pkt
4. Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop ul. Żeglarzy 5, 81-136 Gdynia na dofinansowanie zadania: SPOT Światowcy dla Rodziny i Dziecka, kwota przyznana: 699 444,00 zł, 76,34 pkt
 
oferta nierekomendowana z uwagi na przyznanie mniejszej liczby punktów
 
5. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava” ul. Dębowa 15, 81-623 Gdynia na dofinansowanie zadania: Placówka Wsparcia Dziennego SPOT Vitava  na Witominie, kwota wnioskowana: 711 144,00 zł, 75,65 pkt
 
oferta odrzucona z powodu braków formalnych
 
 
6. Fundacja Instytut Białowieski ul. Rumiankowa 14/4, 15-665 Białystok na dofinansowane zadania: Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl, wwwFestiwalBialowieski.pl wwwFestiwalZubra.pl wwwForestFestival.Eu,  kwota wnioskowana: 2 827 974,60 zł

ikona