2015

Rozstrzygnięcie konkursu - grupy wsparcia

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 3868/15/VII/P z 23 grudnia 2015 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań dot. działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na rok 2016 następującym organizacjom:
1. Związkowi Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Gdyni w kwocie 13.500
2. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON w kwocie 4.365.