2022

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń

Prezydent Miasta Gdyni informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 5499/22/VIII/R z dnia 13.09.2022 r. przyznał dotację w kwocie 9 590,00 PLN Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń z siedzibą w Gdyni ul. Lipowa 19, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472348 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Samodzielność 2022”.
 
Umowa na powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 14.09.2022 r. do dnia 27.09.2022 r.

ikona