2020

Rozstrzygnięcie konkursu: prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 
Lista rankingowa ofert:
1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – 78,50 pkt
 
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – 20 000 zł
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 1886/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.01.2020 r.
1. Oferta – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni na realizację zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w 2020 roku. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania – 20 000 zł.

  • ikonaOpublikowano: 30.01.2020 13:16
  • ikona

    Autor: Estera Grubert (e.grubert@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 30.01.2020 13:17
  • ikonaZmodyfikował: Estera Grubert
ikona