2017

Unieważnienie otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Prezydent Miasta Gdyni unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2017 roku, ogłoszony w dniu 12 września br., z uwagi na to, że w odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.