Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
2017

Unieważnienie otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Prezydent Miasta Gdyni unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2017 roku, ogłoszony w dniu 12 września br., z uwagi na to, że w odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

  • ikonaOpublikowano: 18.10.2017 13:18
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.10.2017 14:21
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona